Slovenska mreža zdravih šol

Home Portfolio Slovenska mreža zdravih šol

S šolskim letom 2010/2011 smo vstopili v Slovensko mrežo zdravih šol. Rdeča nit Zdrave šole je usmerjanje k dejavnostim za promocijo zdravja na telesnem, duševnem in socialnem področju za učence, učitelje in starše.

V razrednih skupnostih in v učnih načrtih posameznih predmetov dajemo poudarek zdravemu načinu preživljanja časa, skrbi za lastno higieno, kvalitetnim odnosom do zdravega šolskega okolja med učenci, starši in učitelji. Učenci se izobražujejo o pomenu zdravega prehranjevanja in lokalno pridelane hrane (naravoslovni krožek, slovenski tradicionalni zajtrk in predavanja o prehrani).

V šoli preko aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pouka in izven njega, ponujamo učencem široko paleto dejavnosti, kjer lahko učenci spoznajo nove talente in svoje znanje razširijo na druga področja. S tem razvijamo pozitivno samopodobo učencev, kar vodi v kvaliteten vseživljenjski razvoj.

Spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje, preko različnih dejavnosti, kot sta pohod generacij in prostovoljstvo, pa skrbimo tudi za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

DOSTOPNOST