Kulturna šola

Home Portfolio Kulturna šola

Osnovna šola Janka Padežnika je na javnem razpisu za izbiro KULTURNE ŠOLE LETA 2023, ki ga je skladno s temeljnimi izhodišči poslanstva Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti razpisal sklad,  s svojim kulturnim delovanjem, razvejanostjo na vseh kulturnih področjih, doseganju vidnih rezultatov na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih ter izredno bogato izvedbo kulturnih dogodkov za šolsko in širšo javnost prejela NAZIV KULTURNA ŠOLA.

DOSTOPNOST