Program Ekošola temelji na sodelovanju učencev, učiteljev, vodstva in drugih delavcev šole, staršev ter lokalne skupnosti. Kot vzgojno izobraževalna ustanova skušamo pri otrocih ozaveščati dejstvo, da je za naravo potrebno skrbeti, saj je del nas in brez nje ne moremo živeti. Sodelujemo v številnih že ustaljenih projektih in dejavnostih:
• Ekobranje za ekoživljenje,
• Ekokviz za OŠ,
• zbiralne akcije odpadnega papirja,
• zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš, zamaškov, odsluženih baterij, šolskih potrebščin, hrane za hišne ljubljenčke v zavetiščih …
• izobraževalni obiski ustanov, kot so hidroelektrarne, vodna zajetja, čistilne naprave, ekokmetije ipd.,
• ustvarjanje iz odpadne embalaže in še veliko drugih eko-obarvanih dejavnosti.

Vedno znova pa se dotaknemo tudi aktualne EKO problematike. Zavedamo se, da je vsak od nas pomemben in da vsak od nas lahko prispeva k izboljšavam. Prizadevamo si, da nam bo še v prihodnje skupni cilj vzgajanje in ozaveščanje naših otrok o nujnosti varovanja in ohranjanja narave ter okolja v katerem živimo. Izobražujemo se za boljšo EKO prihodnost.

 

Koordinatorici Ekošole
Julijana Djaković in Marjetka Mataln

DOSTOPNOST