ASAP

A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education – ASAP
Projekt je namenjen opolnomočenju šolskih skupnosti in otrok, starih od 11 do 13 let, z znanjem in orodji za pozitivno izkoriščanje moči družbenih medijev.

Ključne informacije:
• Erasmus+, KA2, Strateška partnerstva
• Referenčna številka projekta: KA220-SCH-BC59D668
• Koordinator projekta: Fondazione Politecnico di Milano
• Partnerji: 8 organizacij iz 5 držav: Italija, Portugalska, Češka, Hrvaška in Slovenija
• Pridruženi partnerji: OŠ Rače, OŠ Janka Padežnika Maribor…
• Trajanje projekta: 01/09/2022 – 31/08/2025

Izhodišča:
• Problematika uporabe družbenih medijev med predpubertetniki (11-13 let) v kontekstu izpostavljenosti spletnemu nasilju in zlorabam (cyberbullying).
• Neustreznost obstoječih programov/ukrepov pri ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja in zlorab.

Namen projekta
Opolnomočiti šole pri obravnavanju izzivov uporabe družbenih medijev med predpubertetniki (11-13 let) s pristopi, ki temeljijo na metakogniciji in refleksiji kognitivnih procesov, povezanih z uporabo interneta in družbenih medijev.

Ključni podatki
• Raziskovalna poročila (namizno in primarno raziskovanje)
• Izobraževalni program z gradivi
• Preizkušanje / testiranje v šolah (pilotne aktivnosti)
• Program usposabljanja za učitelje, vključno s preizkušanjem, testiranjem
• Spletna stran in komunikacijska orodja
• Priporočila za oblikovalce politik
• …

DOSTOPNOST