UNESCO je mednarodna vladna organizacija, ki skrbi za razvoj znanosti, šolstva in kulture. Spada v organizacijo združenih narodov (OZN). Del UNESCO mreže so tudi vrtci, osnovne in srednje šole; na svetu jih je že blizu 8000. Naša šola je v šolskem letu 2014/15 potrdila nacionalni status v mednarodni mreži UNESCO šol.

UNESCO šole vključujemo v svoje kurikule in druge dejavnosti obvezne UNESCO teme:

  • svetovni problemi in vloga sistema združenih narodov pri njihovem reševanju
  • izobraževanje za trajnosten razvoj
  • mir in človekove pravice
  • medkulturno učenje
  • spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina.

V skrbi za kulturno dediščino smo posvojili Jožefov studenec.

Odprtost in spodbujanje k sožitju sta dva izmed glavnih ciljev, h katerima stremijo UNESCO šole po vsem svetu. Učimo se, da bi vedeli, da bi znali narediti, da bi živeli skupaj. Ker so naše misli neskončne kakor nebo.

Povezava do UNESCO SREDIŠČA MARIBOR  

Unesco koordinatorica
Janja Modrijančič