Projekt Skupaj do znanja

Home Portfolio Projekt Skupaj do znanja

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«

Predstavitev projekta

Projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS« je namenjen razvijanju in nadgradnji inovativnih in alternativnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela za uspešnejše vključevanje otrok in učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja.

V okviru projekta svoje delo v 31 šolah in vrtcih opravljajo romski pomočniki, ki otrokom Romom pomagajo pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, predstavljajo pa tudi vezni člen med starši in šolo. Na 15 lokacijah se izvaja program romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki vključuje učno pomoč romskim učencem in različne prostočasne aktivnosti tako za šolske kot predšolske otroke.  V naselju Kerinov Grm deluje pripravljalni vrtec, na različnih lokacijah po Sloveniji pa za otroke Rome  izvajamo tudi številne obšolske dejavnosti v obliki učenja na prostem in strokovnih ekskurzij.

Z izjemo obšolskih dejavnosti so se vse naštete aktivnosti v različnih obsegih ločeno izvajale že v okviru preteklih projektov. Posebnost projekta Skupaj do znanja je v tem, da aktivnosti povezuje v smiselno celoto in s tem ustvarja pozitivne sinergijske učinke. Romski pomočniki tako poleg dela v šoli sodelujejo tudi pri aktivnostih v okoljih, kjer otroci živijo, izvajalci učne pomoči iz romskih izobraževalnih inkubatorjev sodelujejo s šolami, oboji pa sodelujejo tudi pri izvedbi obšolskih dejavnosti za otroke Rome, ki jih izvajajo učitelji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

Projektne aktivnosti se prvenstveno izvajajo v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje otrok Romov pomembno dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. S projektom želimo dolgoročno doseči, da se bodo otroci Romi pogosteje vključevali v različne oblike predšolskih programov, da bodo bolj uspešni v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter da bodo manj opuščali izobraževanje, obenem pa želimo zmanjšati predsodke med strokovnimi delavci, ki se z otroki Romi srečujejo v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Financiranje:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

Cilji projekta:

Kratkoročni cilji:

 • v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov;
 • spodbujanje aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok;
 • nuditi učencem Romom podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v popoldanskem času izven pouka;
  omogočiti otrokom Romom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo različnih prostočasnih dejavnosti in delavnic v in izven okolja, v katerem živijo, s ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala;
 • vključevanje romskih pomočnikov v izvajanje programov dela romskih izobraževalnih inkubatorjev ter izvajanje obšolskih dejavnosti, kjer obstaja možnost za to;
 • vključevanje učiteljev, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih aktivnosti v romskih izobraževalnih inkubatorjih.

Dolgoročni cilji:

 • povečano vključevanje otrok Romov v različne oblike predšolskih programov;
 • večja uspešnost otrok Romov v vzgojno-izobraževalnem sistemu;
 • zmanjševanje opuščanja izobraževanja med otroki Romi;
 • odpiranje romskih naselij;
 • zmanjševanje predsodkov in stereotipov med strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.
Nastavitve zasebnosti
Ime Omogočeno
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimnim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.